Besuchen Sie unseren Werbepartner
Anzeige
User name:  Password:   Registration! Forgetting password?
 Statistik  Netiquette  Disclaimer  Impressum
 
 
Home
 
Magazin
Podcast
Meisterschaft
1. Konkurse
Auktion
One Loft Races
Kids Corner
Preislisten
International
Taubengesundheit
Wetter
Photo Gallery
Forum
Office Tools
Umfragen
Verirrte Tauben
Züchter
Tauben-Shop
 
Partner Sites
Der Internet-Taubenschlag hilft!
Der Internet-Taubenschlag hilft!
 
Home  Meisterschaft  Voorwaarden internationaal internet-kampioenschap jonge duiven 2012  française  In deutscher Sprache 

Internet Meisterschaft

Voorwaarden internationaal internet-kampioenschap jonge duiven 2012

Het internationale internet-kampioenschap dient de mogelijkheid te bieden niet alleen op nationaal niveau maar ook internationaal met andere duivenmelkers te wedijveren. In het bijzonder de gemeenschap via internet dient duivenmelkers uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen.

1. Duiven die beoordeeld dienen te worden

In het klassement komen alleen maar duiven die met een ring uit het jaar 2012 werden geringd.

2. Aantal vluchten

Per week (woensdag tot dinsdag) mag er alleen een vliegdag met een vlucht worden geregistreerd en beoordeeld. Geoorloofd zijn de uitslagen uit verscheidene prijslijsten (bijvoorbeeld reisvereniging, vlieggemeenschap, streekbond). Uit verscheidene prijslijsten die voor een prijsvlucht werden opgesteld kan de gunstigste lijst worden uitgekozen. De uitslagen van alle geoorloofde lijsten op een vliegdag kunnen worden geregistreerd. Het evaluatieprogramma kiest automatisch de gunstigere uitslag uit.

De 5 beste vluchten worden beoordeeld.

Alle voltooide vluchten die aan de voorwaarden voldoen moeten worden geregistreerd. Ook wanneer ze niet in het klassement zouden komen of het voorlopige eindresultaat slechter zouden maken.

3.  Minimumeis

De minimumafstand voor een vlucht die in het klassement komt is 80 km (middelgrote afstand). Het minimumaantal duiven van het vliegevenement (prijslijst) is 200 geplaatste duiven.

4. Aantal duiven die beoordeeld dienen te worden

In het klassement komen de snelste duiven. Het aantal is afhankelijk van de geplaatste duiven van een til in de prijsvlucht. Het aantal is als volgt te berekenen:

Geplaatste duiven

in het klassement

1-20

3

21-30

4

31-40

5

41-50

6

enz.

 

5. Plaatsing

De til met de gemiddeld laagste coŽfficiŽnt is internationale internet-kampioen. De coŽfficiŽnt voor een vlucht is als volgt te berekenen:

 (behaalde prijs volgens lijst x 100) / geplaatste duiven volgens lijst
(Aantal duiven die in het klassement komen)

6. Mededinging

Elke til dient zich via een speciaal formulier in de internet-duiventil te hebben geregistreerd. Elke deelnemende til mag zich alleen maar een keer registreren. Wie zich al tijdens de afgelopen jaren heeft geregistreerd mag zich niet nog eens registreren en moet de voorhanden aanmelding gebruiken. Een voor de eerste keer gebeurende nieuwe registratie is te allen tijde mogelijk. Indien er problemen zijn richt u zich tot de organisator van het internet-kampioenschap.

Vluchten die 10 dagen voor de aanmelding werden georganiseerd worden niet beoordeeld.

Elke duivenmelker of minstens een lid van de tilgemeenschap of een direct familielid moet een eigen e-mail-adres bezitten. Een deelneming zonder internetaansluiting is niet mogelijk.

Opdat het internet-kampioenschap zijn naam tot eer strekt moeten de uitslagen en plaatsingen in de internet-duiventil bijgehouden kunnen worden.

Elke duivenmelker is verplicht wekelijks tot uiterlijk 10 dagen na de vlucht de beoordeelde duiven via een online-formulier aan te geven. Alleen op deze manier kan er een relatief actuele ranglijst worden gepubliceerd. Indien er problemen met het onlinesysteem zijn wordt er individueel door de organisator beslist.

7. Controle van de documenten

Na beŽindiging van het vliegseizoen moeten de uitslagen van de geplaatste duivenmelkers door een gerechtigde persoon gecontroleerd en bevestigd worden. In Duitsland is dat het bestuur van de reisvereniging. Indien de duivenmelker zelf de gerechtigde persoon is moet zijn plaatsvervanger dat op zich nemen. Het bevestigingsformulier wordt door het onlinesysteem tot printen aangeboden en moet uiterlijk op 30 september 2012 bij de organisator bevestigd klaarliggen. Indien de naam van de deelnemer uit het e-mail-adres niet blijkt, moet er een bewijs van de internettoegangsprovider worden geleverd.

8. Organisatorische aanwijzingen

Opzettelijke valse verklaringen bij de registratie of bij het registreren van de uitslagen zijn onsportief en leiden tot diskwalificatie.

Het belangrijkste bij een internet-kampioenschap is de communicatie via e-mail. Elke deelnemer is verplicht zijn berichten via het bij de registratie opgegeven e-mail-adres regelmatig op te vragen.

Wanneer een e-mail-adres niet meer geldig is is een communicatie met de deelnemer niet mogelijk. De deelnemer wordt tijdelijk geschorst totdat hij met de organisator contact heeft opgenomen.

De organisator controleert bij wijze van steekproef de uitslagen en informeert eventueel bij de deelnemer via e-mail. Indien er na korte tijd niet wordt geantwoord wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zijn e-mail niet opvraagt. Om de aandacht van de deelnemer op te wekken wordt de deelnemer tijdelijk geschorst totdat hij met de organisator contact heeft opgenomen.

Het contact-e-mail-adres is wz@internet-taubenschlag.de.

9. Aansprakelijkheid

De organisator staat niet voor de juistheid van de geleverde en verrekende gegevens in. Evenzo stelt hij zich niet aansprakelijk voor schade of later optredende schade die direct of indirect door verkeerd geleverde en verrekende gegevens is ontstaan. Er bestaat geen aanspraak op de beschikbaarheid van het onlinesysteem. De organisator laat voor zichzelf het recht open, indien noodzakelijk, verloop en voorwaarden aan te passen.


[Home]  [Magazin]  [Podcast]  [Meisterschaft]  [1. Konkurse]  [Auktion]  [One Loft Races]  [Kids Corner]  [Preislisten]  [International]  [Taubengesundheit]  [Wetter]  [Photo Gallery]  [Forum]  [Office Tools]  [Umfragen]  [Verirrte Tauben]  [Züchter]  [Tauben-Shop]  [Brieftaubenzüchter helfen]  [Bannerwerbung]  [Adressen-CD]  [Newsletter]  [Statistik]  [Netiquette]  [Disclaimer]  [Impressum